FormaFény Kft.
VILLANYSZERELÉS, ÉPÜLETAUTOMATIKA
MOST INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉS!

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEINK

Ez a honlap a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek szabályai szerint került kialakításra.

Tájékoztatjuk, hogy a társaság honlapját és teljes, adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos működését a GDPR hatálya alá helyezte. Személyes adatok gyűjtése, tárolása, esetleges továbbítása, kizárólag a GDPR-nek megfelelő jogalappal, céllal, és a szabályzatban meghatározott ideig lehetséges. A honlapon személyes adatok gyűjtése nem történik.